International Trade and Development / Mezinárodní obchod a rozvoj

Calgary CzechTrade assists Czech exporters to enter the Canadian market.
--------------------
CzechTrade Calgary pomáhá českým exportérum proniknout na kanadský trh.

Export to Canada / Export do Kanady

Co nabízíme

Services of the CzechTrade agency are helping companies to facilitate decisions on the selection of suitable export territories, shorten entry time to the market and support activities aimed at further development of the company abroad.
-------------------------
Služby agentury CzechTrade usnadňují firmám rozhodování o výběru vhodných exportních teritorií, zkracují dobu vstupu na daný trh a podporují aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Interested in exporting to Canada.
--------------------------
Zájem o export do Kanady.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Jerry Jelinek

Head of foreign office / Vedoucí zahraniční kanceláře

Zpět na seznam