Dealership companies in Spain / Obchodní zastoupení firem ve Španělsku

The company provides comprehensive business services between Spain and the Czech Republic. We facilitate the entry into the Spanish markets for Czech companies and the entry into the Czech markets for Spanish companies. Our specialization is international trade. WHO ARE WE? •Trading company based in Spain and the Czech Republic. •As a specialist in the Spanish and Czech markets we represent many trading partners. •Official representative of the largest Spanish FERIA VALENCIA exhibition centre for the Czech and Slovak Republics. •Official representative of the PVA Letňany exhibition centre in Spain. All of these activities have brought us many contacts and considerable experience we are now using in our business activities. We are your strong partner, who will help you expand into new markets and increase your profits.
Why choose us? 1. We are physically present in Spain and the CR, 2. We understand the market, environment and local custom, 3. We will enable your entry into the Spanish and Czech markets, 4. We have business contacts in Spain and the CR, 5. We provide comprehensive services and provide commercial representation in the region. FERIA BOHEMIA s.r.o. is your entry ticket to the Spanish and Czech markets.
----------------------
Společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. kompletně zajišťuje veškeré obchodní služby mezi Španělskem a Českou republikou. Umožňujeme českým společnostem vstup na španělské trhy a španělským společnostem vstup na české trhy. Naší specializací je mezinárodní obchodní činnost.
KDO JSME? • obchodní společnost se sídlem ve Španělsku a v České republice. • specialista na španělský a český trh, na kterém zastupujeme řadu obchodních partnerů. • oficiální zástupce největšího španělského výstaviště FERIA VALENCIA pro Českou a Slovenskou republiku. Jsme Vaším silným partnerem, který Vám umožní expandovat na nové trhy a zvýší Váš zisk. Proč si vybrat právě nás? 1. Jsme fyzicky přítomni ve Španělsku a v ČR, 2. Známe trh, prostředí a místní zvyklosti, 3. Umožníme Vám vstup na španělské a české trhy, 4. Máme obchodní kontakty ve Španělsku a v ČR, 5. Poskytujeme komplexní služby a zajišťujeme obchodní zastoupení v regionu. FERIA BOHEMIA s.r.o. je Vaší vstupenkou na španělské a české trhy.

Dealership companies in Spain / Obchodní zastoupení pro Vaši firmu ve Španělsku

Co nabízíme

Representation of your company in Spain. Preparation of the product for the Spanish market. Contact point for your company in Spain. Representation in negotiations on the Spanish market. Search for business partners and distributors in Spain. Complete Business Services in Spain. Consultancy and advisory services for the Spanish market. Market research and analysis - Spain. Export, Import - from the Czech Republic to the ESP, and vice versa.
---------------------
Zastupování Vaši firmy ve Španělsku. Příprava produktu pro španělský trh. Kontaktní místo pro Vaši firmu ve Španělsku. Zastupování při jednání na španělském trhu. Vyhledávání obchodních partnerů a distributorů ve Španělsku. Kompletní obchodní služby ve Španělsku. Poradenství a konzultace pro španělský trh. Průzkumy a analýzy trhu - Španělsko. Export, Import - z ČR do ESP a naopak.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for business partners among mid-sized companies that already have experience of neighboring markets of the Czech Republic and are now looking for opportunities in new markets. We are looking for a manufacturer not reseller !!!
-----------------------
Hledáme obchodní partnery z řad středních firem, které již mají zkušenost z okolních trhů ČR a nyní hledají příležitosti na trzích nových. Hledáme výrobce nikoli přeprodejce !!!

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Ph.D. Josef Dobrý

CEO / Jednatel a řediteli společnosti

Zpět na seznam