SimpleJohn specializes in creating customized online training courses / SimpleJohn se specializuje na tvorbu vlastních on-line vzdělávacích kurzů

SimpleJohn specializes in creating customized online training lectures in the form of e-learning. For our customers we represent a tool for staff training which helps prevent errors and contributes to increasing quality of their products.
We specialize in e-learning for manual workers in production, however we also cooperate with businesses operating in the service sector.
Our consultant creates customized online lectures based a close cooperation with the customer’s experts. We also provide a suitable e-learning platform and manage it together with the entire educational program. In addition we can offer to construct a training center directly at your premises.
-------------------------
SimpleJohn se věnuje oblasti e-learningu a specializuje se na tvorbu online školení na míru. Pro naše zákazníky jsme nástrojem pro vzdělávání zaměstnanců, který jim pomáhá předcházet chybám a zvyšovat kvalitu jejich produktů.
Specializujeme se na e-learning pro manuální pracovníky ve výrobě, ale spolupracujeme i s firmami působícími v oblasti služeb.
Na základě působení našeho konzultanta ve firmě zákazníka SimpleJohn vytvoří online školení na míru, poskytne vhodnou e-learningovou platformu, povede správu celé platformy a vzdělávacího programu, a dodá školící centrum.

E-learning - customized online trainings / E-learning - online školení na míru

Co nabízíme

SimpleJohn creates a specialized training in cooperation with your specialists. These tailored lectures will help achieve standardization and sharing of knowledge in your company.
Our consultant works closely with your experts and leads them through the process from the identification of key issues up to the creation of the content. We know how to ask the right questions and collect only the most essential information for each training.
------------------------
SimpleJohn ve spolupráci s Vašimi specialisty vytvoří specializovaná školení na míru, která umožní standardizaci a sdílení znalostí ve Vašem podniku.
Náš konzultant úzce spolupracuje s Vašimi odborníky a provádí je celým procesem od identifikace klíčových témat po tvorbu samotného obsahu. Umíme se ptát na správné otázky z pohledu „běžného pracovníka“ a pro každé školení vybírat pouze podstatné informace. Pracovníci tak neztrácejí čas studováním pro jejich práci irelevantních či příliš detailních materiálů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Customers. Partnership with an education company.
-----------------------
Zákazníky. Spolupráce s jinými vzdělávacími společnostmi.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jan Komrska

CEO / Jednatel

Zpět na seznam