Tool development, Sales for Lapping, Polishing and Finegrindingmachines / Vývoj nástrojů, prode pro lapování, leštění a brusky pro jemné broušení

As a traditional familycompany with decades of experience, the FLP Microfinishing GmbH has developed into a modern, dynamic, international company. The basis of this development, the proximity to the market, the consistent customer orientation and innovation.
Benefit from our expertise and experience as a system provider with close networking between machine design, machine building, tool development, micromachinig and trade.
------------------------
Jako tradiční rodinná firma s mnohaletou tradicí, se FLP Microfinishing GmbH vyvinula v moderní, dynamickou a mezinárodní společnosti. Základem tohoto vývoje je blízkost trhu, konzistentní orientace na zákazníka a inovace.
Těžíme z našich odborných znalostí a zkušeností, jako poskytovatele systému s těsným propojením vývoje strojů, jejich konstrukce, vývojem nástrojů, mikrostrojírenstvím a obchodem.

Fine grinding, lapping, polishing (FLP) machines / Jemné broušení, lapování, leštící stroje

Co nabízíme

The trademarked protected FLP-Series is a series of machines for the fine grinding, lapping and polishing of flat surfaces in medical engineering, aerospace, automotive industry and precision optics. We use our know-how of machines and technology from our Research & Development Center. We are also a service provider and offer wage labour. Our products and services are a symbiosis of research and development in the specially manufactured machinery and equipment. They meet highest standards due to continuous development.
-------------------------
Chráněné produktové portfolio společnosti obsahuje stroje pro jemné broušení, lapování a leštění rovinných ploch pro lékařské inženýrství, letecký průmysl, automobilový průmysl a přesnou optiku. Využíváme know-how a technologie z našeho výzkumného a vývojové centra i jako službu ve formě mzdové práce.
Využíváme synergii výzkumu a vývoje pro výrobu speciálních strojů a zařízení s nejvyššími standardy a inovacemi.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for sales representatives as well as for customers, interested in our machines and our wage labour services.
------------------------
Hledáme obchodní zástupce a odběratele strojů a našich služeb (námezdní práce ve strojírenství).

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Thomas Rehfeldt

Managing Director / Generální ředitel
Zpět na seznam