Services, chamber of commerce / Služby, hospodářská komora

We provide services to members of SOPK. We cooperate with foreing institutions and trade and industry chambers. Support of development companies.
-------------------------------------
Poskytovanie služieb členom SOPK. Spolupráca so zahraničnými inštitúciami a obchodnými a priemyselnými komorami. Podpora rozvoja firiem.

Services / Služby

Co nabízíme

Representation interests of members companies.
We provide services:
Organization seminars, specialist conferences, bilatelars events, trade missions, fairs.
Issues ATA carnets, certificates and verify documents.
-----------------------
Zastupovanie záujmov členských firiem.
Poskytujeme služby:
Organizácia seminárov, odborných konferencií, klubov, bilaterálnych stretnutí firiem, obchodných misií, výstav.
Vystavenie ATA karnetov, certifikátov a overovanie dokumentov.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Róbert Vydra

Foreign Relations Manager / Vedoucí zahraničních vztahů
Zpět na seznam