Component supplier for industrial automation / Dodavatel komponent pro průmyslovou automatizaci

With over 25 years experience we are a reliable partner for electrically and pneumatically driven linear axes. We integrate drives such as linear motor, ball screw spindle, tooth belt, tooth rack as well as piston rod and rodless cylinders. Our linear units are either combined with a ball bushing or profil rail guide. On demand we develop customer designed solutions - precise, powerful and longlasting as our standard products.
Our new rotating-lift/swivel-axes also have a far-reaching field of application.
We work fast and solution orientated and are of course ISO 9001:2008 certified. Our products are mainly used in special engineering. We supply many well-known customers of various business fields mainly within Germany and Europe but also worldwide.
We wish to expand our activities in the Czech and neighbouring markets and intend to find new partners. Whether as single component or complete systems supplier we would like you too, to trust in MEMOTEC – LINEAR MOTION SYSTEMS.
----------------------
S více než 25 lety zkušeností jsme spolehlivým partnerem pro elektricky a pneumaticky poháněné lineárními osy. Integrujeme pohony, jako je lineární motor, kuličkové šrouby vřetena, ozubené řemeny.... Na přání zákazníků vyvíjíme návrhy řešení.
Naše výrobky se používají hlavně u speciálních strojů. Dodáváme pro mnoho známých zákazníků z různých oborů podnikání převážně v Německu a Evropě, ale i po celém světě.

Heavy Duty Linear Axes / Lineární osy

Co nabízíme

Apart from our standard product range, we offer:
Project related support: - selection/assessment of the adequate model and matching equipment, such as motor, etc., - supply CAD-drawings, - manufacture specific parts.
Technical development: - constructional drawings (Solid Works), - manufacturing and mounting of prototypes.
-------------------------
Kromě našeho standardního sortimentu nabízíme:
Související podporu projektu: - Výběr / posouzení odpovídající modelu a odpovídající vybavení, jako je například motoru, atd., - Dodávka CAD výkresy, - Výroba specifické části.
Technický vývoj: - Konstrukční výkresy (Solid Works), - Výroba a montáž prototypů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We wish to expand our activities in the Czech Republic and neighbouring markets and intend to find new partners. We are looking for technical cooperations concerning new projects/products next to our existing product range.
-------------------------
Chceme rozšířit naše aktivity v České republice a sousedních trzích. Těšíme se na technické kooperace, týkající se nových projektů / produktů vedle našeho stávajícího sortimentu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Paní Janine Reimann

Managing Director

Zpět na seznam