Real protection against accidents on water pipes / Ochrana nemovitostí proti haváriím na vodovodních rozvodech

Design and implement specific solutions for savings in water consumption, specific methods for protecting facilities against flooding water and protection from water leaks.
------------------------
Navrhujeme a realizujeme konkrétní řešení úspor ve spotřebě vody, konkrétní způsoby ochrany objektů před vytopením vodou a ochrany před úniky vody, o kterých ani nevíte a přesto je platíte.

eVodník

Co nabízíme

New eVodník® is an electronic device intended for use as an automatic security valve water in flats, houses, commercial premises, office buildings, archives, studios, educational, social and medical facilities, offices and wherever you would not want to give you water damage or destroying your property.
---------------------
Novinka eVodník® je elektronické zařízení určené k použití jako samočinný bezpečnostní uzávěr vody v bytech, rodinných domech, komerčních provozovnách, administrativních budovách, archivech, studiích, školských, sociálních a zdravotnických zařízeních, úřadech a všude tam, kde byste nechtěli, aby vám voda poškodila nebo zničila váš majetek.
eVodník®chrání váš majetek – automaticky uzavře hlavní přívod vody, dojde-li k havárii na vodovodním rozvodu nebo nežádoucímu úniku vody z vodovodních baterií, protékajících toalet a jiných zařízení a spotřebičů na vodovodní rozvod napojených.
eVodník® díky speciálně vyvinutému softwaru rozpozná cílenou spotřebu od nežádoucí (havárie, netěsnosti, úniky a jiné, které jsou v zemi, ve zdech či jiných těžko dostupných a méně viditelných místech nebo naopak způsobených z nedbalosti či úmyslu) a v případě vyhodnocení nežádoucí „spotřeby“ vody automaticky hlavní přívod vody uzavře a signalizací uvědomí uživatele, proč k uzavření došlo.
eVodník® šetří vaše finance – online vás informuje, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem proteklo a ukáže, kolik vás taková spotřeba stojí (minutově, hodinově, denně, měsíčně).
eVodník® ušetří nemalé finanční prostředky, čas, psychické vypětí i fyzickou námahu spojenou s likvidací škody způsobené vytopením objektu vodou, protože takovýmto případům předchází. Prevence je vždy levnější než odstraňování škod a placení účtů za „spotřebovanou“ vodu.
eVodník® komunikuje s moderními technologiemi, obsahuje vzdálenou správu - je možné jej dálkově přes Internet snadno nastavit, ovládat a sledovat z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou zaneseni pro příslušné zařízení do systému.
eVodník® oprávněné uživatele informuje o zásahu a důvodu zásahu e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Uživatel se tak okamžitě dozví, že došlo k poruše na vodovodním rozvodu nebo nadlimitnímu odběru vody v objektu a že došlo k uzavření přívodu vody.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for rapid and massive expansion in both the Czech Republic and the whole world. At the same time, new clients.
----------------------
Hledáme partnery pro rychlou a masivní expanzi jak v ČR, tak celý svět. Zároveň i nové klienty.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Zástupce

Pan Jiří Kříž

CEO / Jednatel společnosti
Zpět na seznam