Automatisation / Automatizace

Manufacture and sale of products and solutions for industrial automation.
Control systems, control panels, industrial PCs, functional safety systems, actuators, drives, industrial communications, CNC, robotics, intelligent systems for data acquisition (PDA), and their processing, monitoring of energy usage and condition monitoring of machinery and equipment, process control.
----------------------
Výroba a prodej produktů a řešení průmyslové automatizace.
Řídicí systémy, ovládací panely, průmyslová PC, systémy funkční bezpečnosti, servopohony, frekvenční měniče, průmyslové komunikace, CNC, robotika, inteligentní systémy pro sběr dat (PDA) a jejich zpracování, monitoring spotřeby energií a sledování stavu strojů a zařízení, procesní řízení.

Automation / Automatizace

Co nabízíme

Manufacture and sale of products and solutions for industrial automation.
Control systems, control panels, industrial PCs, functional safety systems, actuators, drives, industrial communications, CNC, robotics, intelligent systems for data acquisition (PDA), and their processing, monitoring of energy usage and condition monitoring of machinery and equipment, process control.
----------------------------------------
Výroba a prodej produktů a řešení průmyslové automatizace.
Řídicí systémy, ovládací panely, průmyslová PC, systémy funkční bezpečnosti, servopohony, frekvenční měniče, průmyslové komunikace, CNC, robotika, inteligentní systémy pro sběr dat (PDA) a jejich zpracování, monitoring spotřeby energií a sledování stavu strojů a zařízení, procesní řízení

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jan Ohral

Director / Ředitel

Pan Ing. Robert Charvát

Sales / Prodej
Zpět na seznam