Combined production, import, export, design of LED light source /Sdružená výroba,import,export, návrh LED zdrojů pro průmyslové osvětlení, velkoobchod

Sunritek Ltd. production unites 12 production enterprises in LED technology, especially in the Asian market. In each of the businesses is the Czech agency for quality control. Furthermore, in individual cases we offer Czech engineering for the development of LED lighting.
The main activity in the European market is the design, supply and installation of LED technology for the industry. In the second row of custom and wholesale supply of LED material and finally we perform the inspection and assessment of products and businesses in the Chinese market before importing to the Czech Republic for selected customers.
-------------------------
Sunritek s.r.o. sdružuje výrobu 12 výrobních podniků v LED technologiích především na asijském trhu. V každém z podniků je české zastoupení pro kontrolu kvality. Dále v individuálních případech poskytujeme český engeneering pro vývoj LED svítidel.
Hlavní aktivitou na evropském trhu je projekce, dodávka a instalace LED technologií pro průmysl. V druhé řadě zakázkový velkoobchod a dodávky LED materiálu a v neposlední řadě provádíme inspekce a posouzení výrobků a podniků na Čínském trhu před importem do ČR pro vybrané zákazníky.

Professional LED technology / Profesionální LED technologie

Co nabízíme

Manufacture, import, design of industrial lighting, EPC financing, obtaining savings in lighting about 60%, intelligent lighting control according to customer needs, long-term operation and maintenance of lighting.
-----------------------
Výroba, import, návrh průmyslového osvětlení, EPC financování, získání úspor v oblasti osvětlení cca 60%, inteligentní řízení osvětlení dle potřeby zákazníka, dlouhodobý provoz a údržba osvětlení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for business partner for export to new markets, especially Saudi Arabia.
--------------------------
Hledáme obchodního partnera pro export na nové trhy, především Saudskou Arábii.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Bc. Jurečka Martin

CEO

Zpět na seznam