Travel agency, business trips, events tailored for companies, euroweekends / CK specializovaná na služební cesty, akce na míru pro firmy, eurovíkendy

Natour -Travel agency for 25 years, prepares to measure quality individual tours anywhere abroad. Will get you tickets, accommodation, transfers, tickets for cultural and sporting events. With Natour an absolute deadline flexibility and range of services, plus all travel expenses can be included in costs. Throughout it is available to you Mrs. Andrea Uhrová, director Natour, with whom you can discuss your traveler's wishes and ideas.
---------------------------
Cestovní kancelář Natour již 25 let sestavuje na míru kvalitní individuální zájezdy kdekoliv v zahraničí. Zajistí Vám letenky, ubytování, transfery, vstupenky na kulturní a sportovní akce. S Natourem máte absolutní flexibilitu termínu a rozsahu služeb, navíc umí veškeré cestovní výdaje zahrnout do nákladů. Po celou dobu je Vám k dispozici paní Ing. Andrea Uhrová, ředitelka Natouru, se kterou můžete konzultovat vaše cestovatelská přání a představy.

Business and private journey - tailored services / Služební a soukromé cesty na míru

Co nabízíme

Natour - travel agency for 25 years, prepares to measure quality individual tours anywhere abroad. Will get you tickets, accommodation, transfers, tickets for cultural and sporting events, gift vouchers for creditworthy customers and top employees. With Natour an absolute deadline flexibility and range of services, plus all travel expenses can be included in costs. Throughout it is available to you Mrs. Andrea Uhrová, director Natour, with whom you can discuss your traveler's wishes and ideas.
---------------------------
Cestovní kancelář Natour již 25 let sestavuje na míru kvalitní individuální zájezdy kdekoliv v zahraničí. Zajistí Vám letenky, ubytování, transfery, vstupenky na kulturní a sportovní akce, dárkové šeky pro bonitní klienty a top zaměstnance. S Natourem máte absolutní flexibilitu termínu a rozsahu služeb, navíc umí veškeré cestovní výdaje zahrnout do nákladů. Po celou dobu je Vám k dispozici paní Ing. Andrea Uhrová, ředitelka Natouru, se kterou můžete konzultovat vaše cestovatelská přání a představy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Managers / directors and their assistants, who do not want to waste time searching for airline tickets, hotels, etc. in the jungle of the Internet, for which we can free and without obligation to process the best price and time offers all the airlines compare and recommend many hotels for a special tour operator rates.
-------------------------
Manažery/ředitele a jejich asistentky, kteří nechtějí ztrácet čas hledáním letenek, hotelů apod. v džungli internetu, pro které můžeme zdarma a nezávazně zpracovat nejvýhodnější cenové a časové nabídky všech let.společností, porovnat a doporučit spousty hotelů za speciální touroperátorské ceny.

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Paní Ing. Andrea Uhrová

Director / Ředitelka

Zpět na seznam