Integration for industrial automation and measurement systems / Integrace pro průmyslovou automatizaci a měřicí systémy

We are involved in measurement test systems (for example functional testing and TestCell) for production lines and for single purpose machines. Advanced technical solutions and their interdisciplinary overlap are a challenge for us. We build modern measurement applications with product portfolio of National Instruments. Our industrial automation solutions are based on products from Bernecker & Rainer, Siemens, Beckhoff, Allan Bradley, Mitsubishi, Omron and others. We are experienced in special CNC machines and 100% integrated robotics (combination of PLC, CNC and robotics in one device) in addition to common automation.
----------------------
Zabýváme se měřicími přístroji jak v rámci testovacích stanic (např. výstupní kontrola, TestCelly) pro výrobní linky, tak i ve spojení s jednoúčelovými stroji. Vytváříme moderní měřicí aplikace podpořené portfoliem produktů firmy National Instruments. Pro řídicí systémy strojů používáme produkty firem Bernecker & Rainer, Siemens, Beckhoff, Allan Bradley, Mitsubishi, Omron aj. Vedle běžné automatizace se dále zaměřujeme na speciální CNC stroje, 100% integrovanou robotiku tj. spojení PLC, CNC a robotiky v jednom řízení.

Integration for industrial automation and measurement systems / Integrace pro průmyslovou automatizaci a měricí systémy

Co nabízíme

We offer integration services for industrial automation and measuring systems. We both measuring instruments under test stations (e.g. output control TestCelly) for the production line as well as in conjunction with dedicated machines. We create modern measurement applications supported by a portfolio of products from National Instruments. We collected a lot of experience on Windows, Real-time systems, FPGAs and PLCs. When working on projects consistently we pay attention to the interchangeability of programmers. We are a progressive company that focuses on the use of modern technologies and powerful software and hardware tools in many industries. Since 1995, in cooperation with our business partners we have realized over 1,000 customer machines and design solutions.
--------------------------
Nabízíme služby v oblasti integrace pro průmyslovou automatizaci a měřicí systémy. Zabýváme se měřicími přístroji jak v rámci testovacích stanic (např. výstupní kontrola, TestCelly) pro výrobní linky, tak i ve spojení s jednoúčelovými stroji. Vytváříme moderní měřicí aplikace podpořené portfoliem produktů firmy National Instruments. Nasbírali jsme řadu zkušeností na platformách Windows, Real-time systémy, FPGA a PLC. Při práci na projektech důsledně dbáme na vzájemnou zastupitelnost programátorů. Společnost Kentigen je progresivní firma, která se zaměřuje na využití moderních technologií a výkonných SW a HW nástrojů v mnoha odvětvích průmyslu. Od roku 1995 jsme ve spolupráci s našimi obchodními partnery realizovali přes 1000 zákaznických strojů a projektových řešení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers from different industries (particularly the automotive industry and biomedicine), wishing to implement the automation of manufacturing processes, or functional testing products. We developed specialized measuring equipment, which are part of the testing laboratories, and medical devices. We are looking for partners for cooperation in the development of customized solutions in the design, manufacturing and software development.
-------------------------
Hledáme zákazníky z různých oblastí průmyslu (především z automobilového průmyslu a biomedicíny), kteří chtějí realizovat automatizaci výrobních procesů, nebo funkčního testování produktů. Námi vyvíjená specializovaná měřicí zařízení jsou součástí zkušebních laboratoří, ale i medicínských přístrojů. Hledáme partnery pro spolupráci při vývoji zákaznických řešení v oblasti konstrukce, výroby i vývoje software.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Marek Šantavý

CEO / jednatel společnosti

Zpět na seznam