Logistics services / Logistické služby

Provides logistics services, thus we arrange the transport of goods. Our office in the Czech Republic focuses mainly on the Benelux countries, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary. We recount a day complete trucks, trucks for the collection service, solo cars, vans. Associates offices in Antwerp and Budapest dealing with other countries, we are able to cover more destinations in Europe.
-------------------------
Poskytujeme logistické služby, tedy zařizujeme přepravy zboží. Naše kancelář v České republice se zaměřuje zejména na země Beneluxu, Německo, Českou Republiku, Slovensko, Maďarsko. Vypravujeme denně kompletní kamiony, kamiony pro sběrnou službu, solo vozy, dodávky. Kolegové v kancelářích v Antwerpách a Budapešti se zabývají ostatními zeměmi, jsme tedy schopni pokrýt další destinace v Evropě.

Transport / Doprava

Co nabízíme

Express mail shipments
Transport of general cargo
complete Transportation
Transportation of dangerous goods ADR
Transportation of steel coils
Transport of oversize cargo
Transportation coils
Distribution around the Czech Republic and Slovakia
Storage (we have two stores in Prague and Brno)
insurance
--------------------------------------
Expresní přeprava zásilek
Přeprava kusových zásilek
Kompletní přeprava
Přeprava nebezpečných zásilek ADR
Přeprava ocelových svitků
Přeprava nadměrných nákladů
Přeprava svitků
Distribuce po ČR a SK
Skladování (máme k dispozici 2 sklady, v Praze a Brně)
Připojištění

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies exporting or importing their products into the Benelux countries.
------------------------------------------
Firmy exportující nebo importující své výrobky do zemí Beneluxu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Paní Bc. Markéta Chaloupková

Sales representative, dispatcher/obchodní zástupce, disponent

Zpět na seznam