3D printer, 3D data processing / 3D tiskárny, zpracování 3D dat

The company is engaged in the most advanced 3D digital technologies. The company has existed since 1995 and remains one of the leading suppliers of these technologies in Czech, Slovak and other foreign companies. The company is a partner wherever is a need to develop, construct, create, test and produce. All technology offers as a service.
------------------------
Firma se zabývá nejmodernějšími 3D digitální technologiemi. Firma existuje od roku 1995 a dlouhodobě patří k předním dodavatelům těchto technologií do českých, slovenských a dalších zahraničních firem. Je partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, testovat a vyrábět. Veškeré technologie nabízí také jako služby.
  1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

3D technology / 3D technologie

Co nabízíme

3D printers FORTUS, MAKERBOT, ATOS 3D optical scanners, CAD / CAM software TEBIS
---------------------
3D tiskárny FORTUS, MAKERBOT, 3D optické skenery ATOS, CAD/CAM software TEBIS

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Aleš Juránek

CEO / Jednatel

3D printer / 3D tiskárny

Co nabízíme

3D printers from Stratasys and Makerbot
------------------------
3D tiskárny od firmy Stratasys a Makerbot

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Aleš Juránek

CEO / Jednatel

3D measurement, 3D digitizing / 3D měření, 3D digitalizace

Co nabízíme

ATOS scanners and more
-------------------------
Skenery ATOS a další

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Aleš Juránek

CEO / Jednatel
Zpět na seznam