Import & Export services for the Turkish market, HR services, Culture / Import & Export služeb pro turecký trh, HR služby, kultura

We build cultural and business relationships between Czech Republic&Slovakia and Turkey with offices in Prague, Brno, Bratislava and Istanbul. We help companies enter into new markets.
We do export/import, finding distributors and partners in each country.
www.yeye.cz
---------------------
Podpora exportu/importu > Obchodní strategie, Marketing, HR. Pomáháme českým firmám při vstupu na turecký trh a tureckým firmám při vstupu na český trh. Ye Ye = Váš obchodní a kulturní most do Turecka. Zkušenosti: POS media, United assistance, RFC, Best Forwarding, M2C, Orbit Meret, GM Project www.esmitrade.com

Business partner in export/import to/from Turkey / Partner pro export/import do/z Turecka

Co nabízíme

Our mission is to help companies to entry and subsequent growth on both Czech and Turkish markets.
Adapt your communication, cultural and linguistic needs for successful expansion. Arrange the necessary permits for the distribution of your products. We will find effective financing options for you and also we will help you with building capable team.
---------------------------
Našim posláním je pomoci českým a tureckým firmám při vstupu a následném fungování na obou trzích.
Přizpůsobíme vaši komunikaci kulturním a jazykovým potřebám dané země, zajistíme potřebná povolení pro distribuci vašich produktů, najdeme vám efektivní možnosti financování a také vám pomůžeme s vybudováním schopného pracovního týmu. Navíc Vám nastavíme a budeme udržovat úspěšný vnitřní systém řízení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that aim to expand to Czech or Turkish market. Companies who need support for the removal of entry barriers, finding business opportunities and successful development.
Main areas of interest: automotive, innovative technologies, logistics, fashion, food, services.
-------------------------
Hledáme firmy, které mají ambici expandovat na český nebo turecký trh a potřebují podporu pro odstranění vstupních bariér, nalezení obchodních příležitostí a úspěšný rozvoj.
Hlavní oblasti zájmu: Automobilismus, Inovativní technologie, Logistika, Móda, Potraviny, Služby.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Filip Dítě

Moravia regional manager / regionální manažer

Zpět na seznam