Production of ball and trapezoidal screws / Výroba kuličkových a trapézových šroubů

A traditional producer of ball screws, which are manufactured in accuracy classes IT1, IT3 and IT5 according to ISO and DIN standards. Ball screws are structural elements of movement disorders transferring rotational motion to linear with high efficiency, rigidity, precision and reliability. The company's products find application in the following sectors and applications in industrial production: machine tools, injection molding machines, packaging machines and lifting equipment, handling and automation technology, medical technology and pharmaceutical industry (medical and laboratory equipment) automotive and aerospace industries, etc. Company is equipped with modern technologies for the production of cut and ball screws (in timber) and offers a wide range of products with a length of 12 m and a diameter of 12 mm to 125 mm. The company also produces and supplies trapezoidal screws and cylindrical guide rods for linear roller guides.
-------------------------
Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. je tradičním producentem kuličkových šroubů, které se vyrábějí ve třídách přesnosti IT1, IT3 a IT5 dle norem ISO a DIN. Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějících rotační pohyb na přímočarý s vysokou účinností, tuhostí, přesností a spolehlivostí. Výrobky společnosti nachází uplatnění v následujících odvětvích a aplikacích průmyslové výroby: obráběcí a tvářecí stroje, vstřikovací lisy, balicí stroje a zdvihací zařízení, manipulační a automatizační technika, zdravotnická technika a farmaceutický průmysl (lékařské a laboratorní přístroje),
automobilový a letecký průmysl, aj.Společnost je vybavena moderními technologiemi na výrobu broušených a okružovaných kuličkových šroubů a nabízí široký sortiment výrobků s délkou do 12 m a průměrem od 12 mm do 125 mm. Firma také vyrábí a dodává trapézové šrouby a válcové vodicí tyče pro lineární valivá vedení.

Hardened polished round bars / Kalené broušené kruhové tyče

Co nabízíme

Hardened polished round bars.
---------------------
Kalené broušené kruhové tyče.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Subdodavatelské služby

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Pan Ing. Robert Bílý

Head of Logistics / Vedoucí logistiky
Zpět na seznam