Your way to energy savings / Vaše cesta k úsporám energií

Our company specializes in the optimization of buildings' and premises' operational energy requirements - we are particularly involved in providing low-cost solutions. We also carry out external energy management, energy audits, energy efficiency labelling, EPCs (Energy Performance Certificates) for panel block houses. Furthermore we help securing subsidies, project documentation, construction site supervision, construction supplier tenders and EKIS energy consulting.
-------------------
Specializujeme se na energetickou provozní optimalizaci na budovách i provozech – zaměřujeme se na nízkonákladová opatření. Dále provádíme externí energetický management, energetické audity, energetické štítky, průkazy PENB, regenerace panelových domů. Zajišťujeme dotace, projektovou dokumentaci, stavební dozory, soutěže na dodavatele stavby.

Services of an energy consultant or alternatively an external energy expert / Služby směřující k dosažení úspor všech druhů energií

What we offer

We offer the services of an energy consultant or alternatively an external energy expert - to help clients lower their operational energy costs through relatively low-cost measures. Our approach is comprehensive: from setting-up the technology, offtake diagrams, connection points and servicing expertise to offtake audits, invoice and energy pricing verification.
We offer cost/benefit analyses for combined heating systems.
Our EPC offer is very favourable and includes working out buildings' energy labels in compliance with the new amendment of the regulation co. This service is of particular interest to real-estate agencies and banks.
-----------------
- především služby energetického poradce, případně externího energetika – orientováno na snížení provozních nákladů za energie cestou nízkonákladových opatření
- „cost benefit“ analýzy pro kombinované systémy vytápění.
- výhodné podmínky pro zpracování energetických štítků budov dle nové novely zákona platné od r.2014.

What we are looking for

Cooperation with the administrative managers of production and operating units in the area of ​​certification BREEAM, LEED
and with certification companies.
------------------
Spolupráci se správci administrativních výrobních, provozních celků, v oblasti certifikace BREEAM, LEED
a s certifikačními společnostmi.

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • License agreement
  • Services

Responsible

Ms Ing. Ilona Damborská

Sales manager / obchodní ředitelka
back to list