Surface treatment of metals / Povrchové úpravy kovov

The EUROPUR s.r.o. company is dealing with the surface treatment of aluminium alloys and metal alloys. The company has two production lines. The production line AOH (anodic oxidation of alluminium) is fully automatic, where alluminium alloys in dimensions max. 2000x1100x500 are anodized. In Slovakia, this production line belongs to the largest customer oriented lines.
The second production line - NiP, for de-energized nickel-plating, is operating for 2 years and the chemical nickel-coating of steel and non-ferrous metals (except alluminium) is provided.
----------------------
Spoločnosť EUROPUR s.r.o. robí povrchové úpravy na zliatiny hliníka a kovov na dvoch linkách. Linka AOH (anodickej oxidácie hliníka) je plne automatická, kde sa eloxujú zliatiny hliníka v rozmeroch max. 2000x1100x500. Na Slovensku táto linka patrí medzi najváčšie zákaznícky orientované linky.
Druhá linka NiP - na bezprúdové Chemické niklovanie je v prevádzke druhý rok a realizuje sa na nej chemické niklovanie ocele a farebných kovo okrem hliníka.
Typy procesov:
1. Eloxovanie hliníka na linke AOH
hrúbky vrstiev 5 - 80 mikrónov podľa požiadaviek - - tvrdý elox, - prírodný elox, - prírodný čierny elox, - tvrdý čierny, elox, - tvrdý elox + impregnácia PTFE, - pasivácia hliníka (TCP typ.II MIL5541), - kombinované povlaky
2. Chemické niklovanie zliatín ocele a farebných kovov (okrem hliníka), hrúbka vrstvy 5-80 mikrónov, - možnosť tepelného vytvrdenia v peci až do 1000HV, - maximálna váha dielu do 750Kg

Anodizing aluminum / Eloxovanie hliníka

Co nabízíme

EUROPUR s.r.o. offers solutions in the field of surface treatment of aluminium and steel. The main product is Anodizing of aluminium on production line AOH with natural, hard, black eloxal processes. These processes are carried on the parts which are demanding high quality and flexibility - are used e.g. in aerospace industry or armanent industry. The company has experience also with parts for optics. EUROPUR company is active member of international organization IHAA (International Hard Anodizing Association).
----------------------
Spoločnosť EUROPUR s.r.o. ponúka riešenia v oblasti povrchovej úpravy hliníka a ocele. Hlavným produktom je Eloxovanie hliníka na automatickej linke AOH s procesmi - prírodný, tvrdý, čierny elox. Tieto procesy realizujeme na diely s vysokými požiadavkami na kvalitu a flexibilitu pre rôzne otdvetvia v priemysle napr. Letecký priemysel, zbrojárenský a iné. Množstvo skúsenosti máme aj s dielmi pre optiku. Spoločnosť EUROPUR je aktívným členom medzinárodnej organizácie IHAA (International Hard Anodizing Association) v odbornej činnosti v oblasti anodickej oxidácie hliníka.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partner for manufacturing agreement, subcontracting.
------------------------
Partner pre výrobnú dohodu, subdodávateľské služby.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing Štefan Rehák

Business and IS / Obchod a IS
Zpět na seznam