Websites, logos, corporate identity, online and offline marketing / Weby, loga, firemní identita, online a offline marketing

We provide comprehensive services in the field of web sites, corporate identity, graphics and marketing. We have experience of more than 100 projects in the Czech Republic and abroad. Currently, each month we work with about two dozen clients.
--------------------
Poskytujeme kompletní služby v oblasti webů, firemní identity, grafiky a marketingu. Máme zkušenosti z více než 100 projektů z Česka i zahraničí. V současné době každý měsíc spolupracujeme se zhruba dvěma desítkami klientů.

Websites, corporate identity, marketing / Weby, firemní identita, marketing

Co nabízíme

- Design and produce moderate to large sites, e-shops,
- Propose a simple sales page (microsites)
- Propose a corporate identity, logos,
- Offer advertising photography products, interior and exterior,
- Provide training texts (copywriting) and translation from Czech into English, German, French, Russian, Ukrainian, Polish, Chinese
- Propose a 3D visualization of the interior and exterior,
- We have our own software for effective e-mail marketing (from CZK 2.50 / 1000 sent emails)
- All activities we are able to provide both individually and together in the proposed marketing mix
---------------------
- navrhujeme a vytváříme střední až velké weby, e-shopy,
- navrhujeme jednoduché prodejní stránky (microsites),
- navrhujeme firemní identitu, loga,
- nabízíme reklamní fotografie produktů, interiéru i exteriéru,
- zajišťujeme přípravu textů (copywriting) a překlady z Češtiny do Angličtiny, Němčiny, Francouzštiny, Ruštiny, Ukrajinštiny, Polštiny, Čínštiny
- navrhujeme 3D vizualizace interiéru a exteriéru,
- máme k dispozici vlastní software pro efektivní e-mailový marketing (od 2,50 Kč / 1000 odeslaných e-mailů)
- veškeré aktivity jsme schopni poskytnout samostatně i dohromady v rámci navrženého marketingového mixu

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Jakub Dvořák

CEO / jednatel

Zpět na seznam