Complex services in the environmental field / Komplexní služby z oblasti životního prostředí

The company's operations can be divided into 3 areas of interest. The first area is the grant guidance, the other important issue is crisis management, and the third area of interest is data management, development of mapping portals, IT and GIS applications not only for the public administration, but also for versatile use in the environment today.
------------------------
Činnost společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. lze rozdělit do 3 oblastí zájmu. První oblastí je dotační poradenství (odborné konzultace projektového záměru, zpracování studií proveditelnosti, přípravy, realizace a čerpání finančních prostředků až po dokončení projektů včetně závěrečného vyhodnocení). Druhou významnou oblastí je krizové řízení. Hlavní náplní je tvorba povodňových plánů, digitálních povodňových plánů, havarijních plánů, povodňových plánů vlastníků nemovitostí a povodňových plánů staveb. Třetí oblastí zájmu je správa dat, vývoj mapových portálů, IT a GIS aplikací nejen pro veřejnou správu, ale i pro všestranné využití v oblasti životního současnosti.

Wegas - Web geographic assistant / WEGAS - webový geografický asistent

What we offer

Geographic Web assistant Wegas - map portal for municipalities, businesses and organizations. Wegas effectively manages data, simplifies work and provides users with advanced tools.
-----------------------
Webový geografický asistent WEGAS - mapový portál pro obce, firmy či organizace. WEGAS umožní efektivně spravovat data ve obci, firmě či organizaci. Zjednodušuje práci a přináší uživatelům pokročilé nástroje pro vykonávání agendy a správy prostorových dat včetně uživatelské vizualizace.

What we are looking for

Partners for a Web assistant geographic Wegas to companies, organizations and municipalities.
---------------------
Partnery pro rozšíření webového geografického asistenta WEGAS do firem, organizací či obcí.

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Mgr. Ondřej Kinc

Chief Operating Officer / Provozní ředitel
back to list