Distribution of technical software for CZ and SK / Distribuce technického software pro ČR a SR a související činnosti (školení, podpora, konzultace)

Our company is mainly engaged in the distribution of technical software for the Czech Republic and Slovakia. We are ANSYS Channel Partner and we distribute a programs Floemaster, Caepipe, GridPro and programs of the Concepts NREC company. We engage in consulting activities, organize seminars, conferences and provide technical support to distributed programs.
-----------------
Naše společnost se zabývá především distribucí technického software pro Českou a Slovenskou republiku. Jsme ANSYS Channel Partner, distribuujeme programy Flowmaster, Caepipe, GridPro a programy společnosti Concepts NREC.
Zabýváme se konzultační činností, pořádáme semináře, konference a zajišťujeme technickou podporu k distribuovaným programům.

ANSYS

Co nabízíme

The delivery of the complete product portfolio from the company ANSYS, Inc.
We offer the implementation of the delivery, staff training, specialized training and others product supports. We are able to offer solutions tailored to each client including software implementation and training technicians to quickly master the problems flow simulation, strength and stiffness analysis, heat transfer and electromagnetic flow calculations.
------------------
Dodávku kompletního portfolia produktů od firmy ANSYS, Inc. Nabízíme realizaci dodávky, zaškolení obsluhy, specializovaná školení a další podporu k produktům. Jsme schopni nabídnout řešení šité na míru zákazníkovi vč. implementace SW a zaškolení techniků pro rychlé zvládnutí problematiky simulace proudění, pevnostních a tuhostních analýz, přenosu tepla a elektromagnetických výpočtů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for engineering and manufacturing companies that have or consider research. Using the software they will be albe to create better and smarter products without the need to build expensive prototypes and experimental testing.
-------------------
Hledáme inženýrské a výrobní společnosti, které mají nebo uvažují o výzkumu. Pomocí software budou schopni vytvářet lepší a chytřejší produkty bez nutnosti tvorby drahých prototypů a experimentálních zkoušek.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Michal Moštěk

Marketing and Sales manager / Ředitel pro prodej a marketing

Zpět na seznam