Development and delivery of ERP system for manufacturing companies / Vývoj a dodávky ERP systému pro výrobní podniky

Information systems development. In this area, it is mainly the successful development and delivery of modular information system for commercial and manufacturing firms ArisCAT. The distribution integrated module for the information system Helios Orange. Creation of custom software and sale of branded computers. All supplied products and services provided by a sophisticated system provides training, consultation and advice.
-----------------------------
Cathedral Software se zabývá především vývojem informačních systémů. V této oblasti se jedná hlavně o vývoj a dodávku úspěšného modulárního informačního systému pro obchodní a výrobní firmy ArisCAT. Dále se pak společnost zabývá vývojem a distribucí integrovaného modulu pro informační systém Helios Orange. Dalším polem působnosti společnosti je tvorba zakázkového software a prodej značkové výpočetní techniky. Ke všem dodaným produktům a poskytnutým službám společnost zajišťuje i propracovaný systém školení, konzultací a poradenství.

ArisCAT

Co nabízíme

- Information system for manufacturing companies, - The system includes a 3D visualization products, - Specialization manufacturer shading techniques - blinds, awnings, shutters, garage doors as well, - It covers all the requirements in terms of trade, production and distribution, - It also allows 3D visualization products linked to materials, - It includes a web configurator and B2B portal for communication with dealers
-----------------------
- Informační systém pro výrobní podniky, - Součástí systému je i 3D vizualizace výrobků, - Specializace na výrobce stínící techniky - žaluzií, markýz, rolet, ale i garážových vrat, - Pokrývá veškeré požadavky firmy z hlediska obchodu, výroby a distribuce, - Umožňuje i 3D vizualizaci výrobků s vazbou na materiály, - Obsahuje webový konfigurátor výrobků a B2B portál pro komunikaci s dealery

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for manufacturing companies that want to simplify and accelerate the creation of quotations, better production planning and modern methods of communication with dealers.
-----------------------
Hledáme výrobní společnosti, které chtějí zjednodušit a zrychlit vytváření cenových nabídek, lepší plánování výroby a moderní způsob komunikace s dealery.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Josef Šustr

CEO
Zpět na seznam