Complex services in accounting, tax consulting, auditing / Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňového a podnikového poradenství a auditu

AUDITOR helps foreign companies to settle down in the Czech Republic and optimise it´s accounting and tax processes. All our colleagues are bilingual. You can choose to speak English, German or Italian with us. With our more than 25-year-experience on the market we cover almost all scopes of business. Even if you are not sure about establish a company in the Czech Republic yet, it´s worthy to speak with us and play a game “what if”.
---------------------
AUDITOR pomáhá českým společnostem zefektivnit jeho účetní a daňově-poradenské procesy. Díky moderním prvkům jako je on-line přístup klientů do svého účetnictví, automatickým účetním procesům (např. banka, vystavené faktury) a krátké reakční době nabízíme komfort srovnatelný s interně vedeným účetnictvím. Zvažujete-li expandovat do Rakouska, nabídneme vám exkluzivní služby vedení účetnictví a daňového poradenství podle tamních předpisů v češtině.

Accounting and tax issues in the Czech Republic / Účetní a daňová problematika v ČR

Co nabízíme

We offer personal consulting in extensive sphere of the accounting administration, tax and business consulting as well as advising on business strategy decisions. We provide specific recommendations for entrepreneurs contemplating to start their business in some of the central European countries. We offer company’s seat in downtown of the capitals as well as relevant support. We help to minimize the unreasonable costs spent due to lack of information on local tax administration. Thanks to the cooperation with the international network of consultancy companies we can recommend reliable consultant in other countries. We are proud to offer quality, flexibility and foreign languages knowledge.
---------------------
Nabízíme osobní konzultace v oblasti vedení účetní administrativy, daňového a podnikového poradenství i strategických rozhodnutí pro další rozvoj. Poskytujeme konkrétní doporučení pro podnikatele, kteří zvažují podnikat v některé ze zemí střední Evropy. Poskytujeme sídlo v centru hlavních měst včetně příslušné podpory. Pomáháme minimalizovat zbytečné náklady v důsledku neznalosti tamního administrativně daňového systému. Díky spolupráci s celosvětovou poradenskou sítí doporučíme spolehlivého poradce v dalších zemích. Hlavními znaky našich služeb je kvalita, rychlost a služby v několika jazycích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies, that look for: - Solutions of specific accounting / tax issues, - New partner for long-term cooperation in accounting administration, tax and business consultancy, - Recommendation for business structure optimizing, Partner for special projects
--------------------------
Společnosti, které poptávají: - řešení konkrétní účetně / daňové záležitosti, - nového partnera pro dlouhodobou spolupráci při vedení účetnictví, daňového a podnikového poradenství, - doporučení pro optimalizaci podnikové struktury, partnera pro specializované projekty

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Ing. Jana Vichrová

Head of Marketing & Business Development / Vedoucí Marketing & Business Development

Zpět na seznam