Translation and Interpretation / Překlady a tlumočení

Translation of technical documentation, marketing, economic and legal texts in various language combinations.
-----------------------
Překlady technické dokumentace, marketingu, ekonomických a právních textů v nejrůznějších jazykových kombinacích.

Translation and interpretation services / Překladatelské a tlumočnické služby

What we offer

Our internal team of language experts offers a flexible and professional translation services. We provide professional translation in a wide variety of language combinations. We specialize in European languages in which we have extensive management experience.
----------------------
Náš tým interních jazykových odborníků nabízí flexibilní a profesionální překladatelské služby. Poskytujeme profesionální překlady v široké škále jazykových kombinací. Specializujeme se na evropské jazyky v jejichž řízení máme rozsáhlé zkušenosti.

What we are looking for

Companies that demanded translations.
-----------------------
Firmy, které poptávají překlady.

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • License agreement
  • Investment, financing

Responsible

Mr Ing. Luboš Skupník

Managing Director

back to list