We assist specialized SMEs to enter Central and East European B2B markets / Pomáháme specializovaným SME vstoupit do Ruska a další východní B2B trhy

CHMELLAR s.r.o. assist highly specialized SMEs to get new customers and partners in Russia and other CIS countries.
We focus on B2B markets – mechanical, electrical engineering. Most often we work as external business agents or consultants.
-----------------------
CHMELLAR s.r.o. pomáhá úzce specializovaným malým a středním podnikům získat nové zákazníky a partnery v Rusku a zemích SNS.
Soustředíme se na B2B trhy strojírenství, elektrotechniky a IT. Pracujeme jako externí obchodní zástupci nebo poradci.

Central and East European and Central Asian B2B markets entry assistance / Pomoc při vstupu na nové B2B trhy Ruska, východní Evropy a střední Asie

Co nabízíme

Outsourced Business Development - cooperation as external business managers and business agents on acquiring new customers, distribution partners, etc.

Experience - we offer to share our experience from B2B business and marketing in the markets of Central and East Europe and Central Asia that we have been gathering since 1994.
---------------------
Externí Business Development - spolupráci jako externí business development manažeři a obchodní zástupci s cílem získat nové zákazníky, distribuční partnery atp.

Zkušenosti - nabízíme k využití naše zkušenosti z B2B obchodu a marketingu na trzích Ruska a zemí východní Evropy a střední Asie sahající do roku 1994

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Small and medium enterprises that
- a product with a clear competitive differential
- consider Central and East European markets as a strategic priority
- work preferably in mechanical and electrical engineering or IT
----------------------
Malé a střední podniky, které:
- mají konkurenceschopný produkt
- vnímají Rusko a východní trhy jako strategickou prioritu
- působí ideálně ve strojírenství, elektrotechnice nebo IT

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Petr Chmelař

CEO / jednatel
Zpět na seznam