Testing, Inspection and Certification Body / Zkušební, inspekční a certifikační organizace

Jsme jednou z největších akreditovaných zkušebních a certifikačních organizací v České republice. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody výrobků, uvádění výrobků na trh, zkušebnictví, certifikace a odborného dohledu.
---------------------
We are one of the largest accredited testing and certification organizations in the Czech Republic. We offer our services in the areas of conformity assessment of products, marketing of products, testing, certification and professional surveillance activities.

Testing, Inspection and Certification / Zkušebnictví, Inspekce, Certifikace

Co nabízíme

CERTIFICATION of Products, Personnel, Quality Management, Safety assessment
INSPECTION of Pressure, Lifting, Electrical and Gas equipment, Nuclear energy facilities
TESTING Heat and environment-friendly, Mechanical and Electrical equipment
TRAINING
We provide our services in the European Union, Turkey, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, South Korea, India, China, Taiwan, Egypt, Greece, and Latin America.
----------------------
CERTIFIKACE - výrobků, osob, managementu kvality a bezpečnosti
INSPEKCE - tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderných zařízení
ZKUŠEBNICTVÍ - tepelných, ekologických, mechanických a elektrických zařízení
ŠKOLENÍ
Své služby poskytujeme v ČR, EU, Turecku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Kazachstánu, Jižní Koreji, Indii, Číně, Tchaj-wanu, Egyptu, Řecku a v Latinské Americe.

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Erps

Zpět na seznam