Processing of metals / Zpracování kovů

MATEX PM s.r.o. is Czech company with two business premises in Plzen and in Ostrava.
Type of organisation - i.e. industry - subcontracting - processing of metals by power laser. Laser hardening of moulds, tools, gears and various machine parts. Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings. Laser welding. Chemical and microstructure analysis of materials. Consultancy and technology development services. Certificates: ISO 9001:2008, ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2.
-----------------
MATEX PM s.r.o. je česká společnost se dvěma pobočkami v Plzni a Ostravě. Typ organizace - průmyslové zaměření - subdodávky - zpracování kovů.
Laserové kalení, svařování a navařování.
Chemické a metalografické rozbory, mechanické zkoušky.
Certifikáty: ISO 9001:2008, ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2.

Processing of metals by power laser / Zpracování kovů pomocí výkonného laseru

What we offer

We perform custom processing of metals by a power laser on a „job-shop“ basis. We were the first company in the Czech Republic offering this technology for: laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts; laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings; laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries.
We also offer:
chemical and microstructure analysis of materials, consultancy and technology development services, our own transport of moulds and other parts with mass under 1.4 tons; overhead crane with a 12.5 tons capacity; mobile laserwork station.
-------------------
Zabýváme se zpracováním kovů pomocí výkonného laseru, jako tzv. "job-shop". Jako první v České republice jsme začali zakázkově vyrábět:
- laserové kalení forem, nástrojů, ozubení lopatek turbín a nejrůrnějších strojních dílů, laserové navařování vrstev odolných proti otěru nebo korozi, laserové svařování dílů pro dopravu, železniční dopravu, automobilový průmysl, energetický a stavební průmysl.
Dále nabízíme:
chemické a mikrostrukturní analýzy materiálů; poradenství a technologický rozvoj služeb; vlastní dopravu forem a dalších dílů s hmotností do 1,4 tuny; mostový jeřáb s kapacitou 12,5 tun; mobilní laserová stanice.

What we are looking for

We are looking for a partner of the companies with a focus on mechanical engineering and metal working and producer of metal components, tools and machines. We offer co-operation in processing of metals by power laser on a "job-shop" basis. Laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries. Laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts. Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings.
--------------------
Hledáme partnery se zaměřením na strojírenství, kovoobrábění, výrobce kovových dílů, nástrojů a strojů.

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Tomáš Baroch

Sales, Marketing / Obchod, marketing
back to list