Education / Vzdělávání

Providing wide range of educational programs. Development programs for SME owners, communication skills, managerial and business skills, personal development, coaching, computer literacy, financial literacy.
The cycle of workshops "Development of managerial performance."
---------------------
Poskytování širokého spektra vzdělávacích programů.
Rozvojové programy pro majitele MSP, komunikační dovednosti, manažerské a obchodní dovednosti, osobnostní rozvoj, koučink, počítačová gramotnost, finanční gramotnost.
Cyklus workshopů "Rozvoj manažerské výkonnosti".

Educational programs / Vzdělávací programy

Co nabízíme

We offer a closed tailored business education, open training, comprehensive training programs according to the specific needs of individual companies.
Web pages, catalogs, content management systems, e-shops and web applications tailored.
------------------
Nabízíme uzavřené firemní vzdělávání na míru, otevřená školení, ucelené vzdělávací programy dle konkrétních potřeb jednotlivých firem.
Tvorba webových stránek, katalogů, redakčních systémů, e‑shopů a webových aplikací na míru.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

The company demands a training programs for its employees.
The company demands creating websites and web content management.
-------------------
Společnosti poptává vzdělávací programy pro své zaměstnance
Společnosti poptává tvorbu webových stránek a správu webového obsahu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing., MBA Lubomír Sedlák

Managing director / Jednatel
Zpět na seznam