Your partner for increasing productivity / Váš partner pro zvýšení produktivity

We reveal the causes and we propose realistic and feasible measures to increase productivity, we manage their implementation in practice and we train your teams.
-----------------------
Zvýšení produktivity a optimalizace výrobních i podpůrných procesů, implementace systému řízení produktivity, eliminace neproduktivních činností a ztrát. Odhalujeme příčiny a navrhujeme reálná a realizovatelná opatření ke zvýšení produktivity, řídíme jejich zavádění do praxe a trénujeme Vaše pracovní týmy.

Increasing productivity / Zvýšení produktivity

Co nabízíme

We offer proven know-how, professional experience and partnerships in which we bring everything we can to help you achieve what you want.
-----------------------
Nabízíme Vám ověřené know-how, profesionální zkušeností a partnerství, do kterého přinášíme vše, co umíme, abychom Vám pomohli dosáhnout toho, co si přejete.

Typické oblasti zvýšení produktivity:
Lean start (zavedení principů štíhlých procesů)
Systém řízení produktivity
Eliminace neproduktivních činností a ztrát
Dílenské plánování a řízení výroby
Zavedení týmové práce a zlepšování
Optimalizace materiálových toků
Řízení zásob, redukce skladových ploch
Eliminace plýtvání v administrativních procesech
Identifikace a ocenění procesů
Nastavení KPI pro měření procesů
Zprůhlednění organizace a řízení

Formy spolupráce:
Analýza a návrh řešení
Implementace a řízení projektů
Trénink a koučink

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for manufacturing and non-manufacturing companies that want to "make things better".
-------------------------
Hledáme výrobní i nevýrobní společnosti, které chtějí "dělat věci lépe", které chtějí, aby jejich produktivita byla dostatečná i v budoucnosti, aby jejich procesy byly výkonné, pružné a efektivní a aby se jejich zaměstnanci aktivně podíleli na plnění firemních cílů.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Mgr. Radim Wojnar

jednatel

Zpět na seznam