Power engineering, water management and building construction / Energetika, vodohospodářství a pozemní stavitelství

TENZA, a.s. an engineering company focusedon building and reconstruction sources of heat and electric power, heat delivery system and biogas stations.
-------------------
TENZA, a.s. je inženýrská společnost se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a elektrické energie, tepelných rozvodů a čištění spalin.

Comprehensive jobs in the sphere of building and renovating heat and power engineering / Komplexní výstavba a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie

Co nabízíme

- comprehensive services for power engineering and CZT
- projection work, engineering, building sources and system CZT, water management build
------------------
- kompletní služby pro energetický průmysl a CZT
- projekční práce, inženýring, výstavba zdrojů a sestav CZT, vodohospodářské stavby

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- distributor power engineering technology (boilers, producers filtration devices....)
-------------------
- dodavatele technologií pro energetiku (kotle na spalování biomasy, výrobce filtračních zařízení....)

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Pan Ing. Jaroslav Dudr

Sales manager / Obchodní manažer
Zpět na seznam