Travel Agency / Cestovní agentura

Czech company established in 1996, main business is the sale of tickets, the operation of international and national bus services, mediation of language, work and au pair programs abroad. The main strategic goal of the company is in all areas to provide superior services at low prices.
----------------
Česká společnost vznikla v roce 1996. Hlavní činnost je prodej letenek, provozování mezinárodní a vnitrostátní autobusové dopravy, zprostředkování jazykových, pracovních a au pair programů do zahraničí. Hlavním strategickým cílem společnosti je ve všech oblastech poskytovat nadstandartní služby za nízké ceny.

The largest travel agency in Czech Republic - language courses tailored for corporate clients / Největší cestovní agentura v České republice – jazykové pobyty na míru pro korporátní klienty

Co nabízíme

- Language courses abroad: tailored for corporate clients; for adults, children and youth; study on middle and high school abroad
- Study abroad as a benefit for employees and their family members
- Ensuring complete stay including ancillary services (course, accommodation, transport, insurance, visas, etc.)
- Discounts for corporate clients.
-------------------
- jazykové pobyty v zahraničí: na míru pro korporátní klientelu; pro dospělé, pro děti a mládež; studium na střední a vysoké škole v zahraničí
- jazykové pobyty jako benefit pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
- komplexní zajištění pobytu včetně doplňkových služeb (kurz, ubytování, doprava, pojištění, víza a další)
- slevy pro firemní klienty.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that want to quickly and effectively improve the language skills of their key workers or offer its employees an interesting and motivating benefit.
-------------------
Hledáme společnosti, které chtějí rychle a efektivně zlepšit jazykové znalosti svých klíčových pracovníků, popř. nabídnout svým zaměstnancům zajímavý a motivující benefit.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. Irena Jelínková, MSc

specialist / specialista na jazykové vzdělávání

Zpět na seznam