Printing and procurement, translation of technical documents / Tlač a obstarávanie, preklad technických dokumentov

Yamagata Europe is a subsidiary firm of the Japanese Yamagata Corporation which was founded in 1998. We provide translation, lay-out, e-Learning localization and digital and offset print services with a focus on technical and commercial content. Examples of covered areas are: automotive, consumer electronics, software & hardware translations and translations for medical devices. At YEU we measure quality during the process based on the kaizen principle. To our customers belong: Hitachi Construction Machinery Europe, Mazda Motor Europe, Barco Siemens, Nikon Europe, Foxconn Slovakia (Sony), Panasonic Slovakia, Toshiba Poland.
-----------------
Yamagata Evropa je dceřiná společnost japonské firmy Yamagata. Jsme poskytovatelé překladů, lay-out, e-Learning lokalizace a digitálního a ofsetového tisku se zaměřením na technické a komerční obsah. Příklady pokrytých oblastí jsou automobilový průmysl, spotřební elektronika, software a hardware, překlady. V YEU měříme kvalitu při procesu založeného na principu kaizen. Naši zákazníci jsou Hitachi Construction Machinery Europe, Mazda Motor Europe, Barco Siemens, Nikon Europe, Foxconn Slovensko (Sony), Panasonic Slovensko, Toshiba Polsko.

Yamagata Interface provider / Poskytovatel Yamagata rozhraní

Co nabízíme

- Creation of documentation and design: enter our parameters, structural elements, even examples of what you like and we'll create visually attractive final product, which efficiently and suitable graphics presents your content and at the same time as your product.
- Translation: native-speaking translators provide quality translations user manual, service manuals and installation processes
- Quality control: QA Distiller will help you evaluate the quality of translations. QA Distiller carry out an objective analysis of translations and report on their control with a list of potential errors.
--------------------
- Tvorba dokumentácie a dizajn: zadajte nám parametre, konštrukčné prvky, dokonca aj príklady toho, čo sa vám páči a my vytvoríme vizuálne atraktívny konečný produkt, ktorý efektívne a vhodnou grafikou prezentuje svoj obsah a súčasne dopĺňa váš produkt.
- Preklad: naši rodení hovoriaci prekladatelia poskytujú kvalitné preklady návodov na použitie, servisných manuálov a inštalačných procesov
- Kontrola kvality: QA Distiller Vám pomôže vyhodnotiť kvalitu prekladov. QA Distiller vykoná objektívnu analýzu prekladov a vypracuje správu o svojej kontrole so zoznamom potenciálnych chýb.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers from:
- The automotive, Electrical, Healthcare, Machinery industry.
----------------
Hľadáme zákazníkov z:
- automobilového, elektrotechnického, zdravotnického, strojárenského priemyslu.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Paní Emília Federičová

Director / ředitelka
Zpět na seznam