Engineering production and trade - precise cutting, welding / Strojírenská výroba a obchod - přesné dělení materiálu, výroba svařenců, CNC obrábění.

Comprehensive services to a wide range of customers ranging from assistance in policy-making initial proposals and prototypes to serial production of engineering products. We offer our services in the following areas:
-precise cutting and shaping of the material (laser, plasma, water jet), - Production and assembly (welded up to 6t, stainless / black pl. / Stainless steel), CNC-machining, - alluminium cast, alluminium alloys suply.
-----------------------
Komplexní služby širokému spektru zákazníků, a to od asistence při tvorbě počátečních návrhů a výroby prototypů až po sériovou výrobu strojírenských výrobků. Naše služby Vám nabízíme v následujících oblastech:
- přesné dělení a tváření materiálu (laser, plasma, vodní paprsek), - výroba a montáž (svařence až do 6t, nerez/černý pl./nerez), - CNC obrábění, - hliníkové odlitky, dodávky slitin hliníku.

Precise cutting, welding / Strojírenská výroba a obchod

What we offer

- precise cutting and forming of materials (laser, plasma, water jet)
- production and assembly (welded up do 6t, stainless/ black pl./ Stainless steel)
- CNC machining
- alluminium cast
- alluminium alloys suplly
-------------------
- přesné dělení a tváření materiálu (laser, plasma, vodní paprsek)
- výroba a montáž (svařence až do 6t, nerez/černý pl./nerez)
- CNC obrábění
- odlitky z hliníku
- dodávky hliníkových slitin

What we are looking for

We are looking for a partner for long-term cooperation in the field of engineering.
------------------
Hledáme partnera pro dlouhodobou spolupráci v oblasti strojírenství.

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing. Petr Růžička

CEO / jednatel
back to list