Development and production of electronics / Vývoj a výroba elektroniky

Development of custom electronics, custom manufacturing control electronics, development and manufacture of interior air quality sensors.
------------------
Zakázkový vývoj elektroniky, zakázková výroba řídících elektronik, vývoj a výroba interierových čidel kvality vzduchu.

Development and production of control units, air quality sensors for interiors / Vývoj a výrobu řídících jednotek, čidla kvality vzduchu pro interiéry

Co nabízíme

Our company is engaged in the development and manufacture of custom industrial electronics, regulations and procedures, which are tailored. The company develops simple and sophisticated solutions with an intuitive and user-friendly operation and very good price.
The company is also engaged in the manufacture of air quality sensors, spatial CO2 sensors, organic compounds, and humidity combined sensors all these parameters.
-------------------------
Jsme firma zabývající se zakázkovým vývojem a výrobou průmyslové elektroniky, regulacemi a řízením, které jsou šité na míru. Vyvíjíme jednoduchá a promyšlená řešení s intuitivním a uživatelsky příjemným ovládáním a s velmi dobrým poměrem cena výkon.
Dále se zabýváme, kromě jiného, výrobou čidel kvality vzduchu, prostorových čidel CO2, organických sloučenin, vlhkosti a kombinovaných čidel všech zmíněných parametrů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies from industrial machinery and equipment, who could procure any device development, as production lines, for example, any control electronics.
-----------------------
Hledáme firmy z průmyslové výroby strojů a zařízení, kteří by mohli poptávat vývoj jakéhokoliv zíření, jak výrobních linek, tak např. jakékoliv řídící elektroniky.

Hledaná spolupráce

  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Miloš Žáček

Executive Director / Výkonný ředitel
Zpět na seznam