Manufacture and sale of patented water saving / Výroba a prodej patentovaných šetřičů vody

WATERSAVERS s.r.o. is the only Czech manufacturer of water saving. The company has in its range of energy-saving aerators for washbasins, sinks and bidets, flow regulators for shower and toilets. The produsts are patented. The products are unique not only for efficiency savings of water and energy for water heating, but also for the special design prevents limescale. Current export activities are aimed eg. The Russian Federation, Tunisia, Slovak, Greece, Cyprus and Germany.
----------------------
WATERSAVERS s.r.o. je jediný český výrobce šetřičů vody. Společnost má ve své sortimentu úsporné perlátory pro umyvadla, dřezy a bidety, průtokové regulátory pro sprchy a toalety. Výrobky jsou patentovány. Výrobky jsou unikátní nejen efektivitou úspory vody a energií pro její ohřev, ale také speciální konstrukcí zabraňující usazování vodního kamene.
Aktuální exportní aktivity směřují např. k Ruské federaci, Tunisku, Slovensku, Řecku, Kypru nebo Německu.

Water saving / Šetřič vody

Co nabízíme

Water saving - saving aerators for conventional water equipment: wash basins, sinks, bidets, showers and toilets. The products are highly effective, patented, Czech production, 5 year warranty, lifetime up to 20/25 years. Our products are suitable for both households and public premises.
-------------------
Šetřiče vody - úsporné perlátory pro běžná vodovodní zařízení: umyvadla, dřezy, bidety, sprchy a toalety. Výrobky jsou vysoce efektivní, patentované, české výroby, 5 let záruka, životnost až 20/25 let. Naše výrobky jsou vhodné jak pro domácnosti, tak do veřejných prostor.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners in the distribution of the elements of the dealership. A business relationship should be based on the basis of sale - purchase. Other areas of interest include the manufacturers of faucets for the incorporation of our products as part of their products. We do not seek classic dealership rather to build in a role that belongs to us, ie. the manufacturer.
--------------------
Hledáme partnery v oblasti distribuce s prvky obchodního zastoupení. Obchodní vztah by měl být založen na bázi nákup-prodej. Mezi další oblasti našeho zájmu patří také výrobci vodovodních baterií pro zakomponování našich výrobků jako součásti jejich výrobků. Klasické obchodní zastoupení nevyhledáváme a spíše se stavíme do role, která nám přísluší, tj. výrobce.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Pan Martin Procházka

Business Development Manager
Zpět na seznam